İşitme Testleri

Rutin işitme testleri çocukların gelişiminde erken tanı,ve herhangi bir olabilecek sorunu tespit etmekte yeni doğmuş bebeklerde ve çocuklarda kullanılır.

Çocukluk döneminde ciddi işitme problemleri nadir olmasına rağmen, erken test ile herhangi bir sorun mümkün olduğunca erken önlem alma ve yönetilmesini sağlar.

İşitme Sorununu Nasıl Tespit Edebilirim

Hastaneler tarafından yapılan rutin testlerin yanı sıra bebeğinizi davranışlarını kontrol ederek tespite yardımcı olabilirsiniz.

Bu testin nasıl yapılacağı konusunda merkezimizden yardım isteyebilirsiniz

Daha yetişkin bebekler için evde kontrol daha kolaydır

  • dikkatsizlik ve unutkanlık
  • Kendi ismi söylendiğinde yanıt vermemesi
  • yüksek sesle konuşma ve televizyonu daha yüsek ses seviyesinde takip etme durumu
  • sesin geldiği yeri zorlukla tespit etmesi ses kaynağını arıyor olması
  • kelimeleri yanlış telafuz etme durumu
  • okulda değişken başarı durumu

Çocuğunuzun işitmesi konusunda endişeniz varsa, eğitim araştırma hastaneleri veya merkezimizden destek alabilirsiniz

Bebek ve Çocuklarda İşitme Problemleri Nedenleri

Çocuklarda çok populer olan ortak nedenlerin başında soğuk algınlığı nedenyle geçici işitme kaybına rastlanması neredeyse rutindir.

Rutin testler esnasında tespit edilen işitme kaybının bazı nedenleri şunlardır

Kulak nezlesi olarak bilinen sekretuar otitis media denilen hastalık . genel olarak en fazla iki yaşına kadar olan çocuklarda görünür . Orta kulakta sıvı birikmesi durumuda bebek ve çocuklarda yaygın görünmektedir.

İleri derecede işitme kaybına neden olan durumlar ; rahimde oluşan veya doğum sonrası oluşan sitomegalovirüs virusu, otoskleroz gibi durumlar

Cochlear veya beyin sapına giden işitme sinirlerinin harabiyet durumu .kafa tasında geçirilen ameliyatlar, gürültü , travma , gibi durumlarda ileri derecede işitme kaybına neden olabilir

Doğumda oksijen yetersizliği, menenjit ve ensafalit gibi hastalıklar ( her ikiside beyinde şişme sağlar )

gibi durumlar ileri derecede işitme kaybı sebeplerinin başında gelir

Yenidoğan İşitme Taraması

Bu test iki hızlı ve acısız adımdan oluşmaktadır .

Birinci adım OAE denilen otoakustik emisyon . Heriki kulağa takılan prob sayesinde kulağa ses verilerek iç kulağın tepkisi ölçülür ve bu tepki çok kısa süre içerisinde dijital işlenerek GEÇTİ veya TAKİP olarak sonuçlanır .

İkinci Yontem ABR işitsel beyin sapı testi üç küçük sensor çocuğunuzun alnı ve ense kısmına takılır ve aynı anda kulağa yerleştirilen prob sayesinde ölçüm yapılır . Probun ürettiği ses sonucunda beyin sapının cevabı dijital olarak ölçülerek GEÇTİ veya TAKİP olarak sonuç verir. Bu işlem çok kısa sürede gerçekleşir

Birçok bebeğin sadece OAE testi yaptırması yeterli olabilir. Ancak net bir sonuç elde etmek için ABR testde gereklidir. Veya risk faktoru taşıması durumunda da bu test yontemi kullanılır .

Bebeklerin ABR testine tabi olması yaygındır . Bu bebekde işitme kaybı olduğu manasına gelmez. Sadece daha iyi emin olak, kulakta sıvı olma durumu, veya risk faktoru taşıması nedeniyle yapılmış olabilir

Sonuçların kesin olması durumunda daha detaylı test için bir üst basamağa sevk olunması gerekmektedir veya bir odyoloji kliniğinden sonuç alınmalıdır

Çocuğumun İşitme Testi Ne zaman Yapılacak

Çocucğunuzun doğumundan birkaç hafta sonra : Bu yeni doğan işitme taraması olarak bilinir ve doğumdan sonra hastaneden ayrılmadan genellikle yürütülen bir işlemdir. Bu rtuin bir işlemdir.

8 ay ile 1 yaş civarında : Rutin işlemler esnasında takip durumunda olunması halinde, yani yeni doğan işitme taramasıesnasında çeşitli sebeplerden ( risk faktoru taşıması , veya yenidoğan işitme taraması esnasında test sonucunun takip çıkması durumunda ) biri varsa bu durumda tekrar test edilmesi gerekebilir

8 aylık dan iki buçuk yaş arası : çocucğunuzun dil gelişimi veya işitmeyle ilgili bir şüpheniz var is ve ilk doğduğu dönemde test sonucu takip çıkmış veya risk faktorlerinin en az birini taşıyorsa bu dönemde test edilebilir

4-5 yaş civarı : bu donem çocukların genelde okul çağlarına ilk başlangıç dönemidir. Bu donemde çocuğunuzun göz, diş kontrolleri gibi kontrollerin yanı sıra işitme kontrolu yapılması çocuğun geleceği açısından faydalı olacaktır

İşitme testi Neden Önemlidir

önemli derecede işitme kaybı olan birçok bebeği belirlemenize yardımcı olabilir doğumdan hemen sonra yürütülen testler işitme ve kaybedilmiş ya da yavaş yavaş kötüleşen işitme durumları için hayati öneme sahiptir.

Rutin işitme testleri olmadan, bir işitme sorunu aylarca hatta yıllarca tanı konulmayabilir.

Bu durumda çocuğunuzun konuşma ve dil gelişimini, sosyal beceriler ve eğitimi etkilenebilir çünkü işitme sorunları tespit etmek önemlidir.

herhangi bir problem tespit edildiğinde ve buna göre erken yönetildiği takdirde tedavi daha etkilidir. Erken teşhis de siz ve çocuğunuzun ihtiyacı olabilecek her türlü özel destek hizmetlerine erişimi sağlamanız kolay olacaktır .